Trwa ładowanie...
d4jnmnb

GPW: Wprowadzenie do obrotu pda spółki CZERWONA TOREBKA

...

Share
d4jnmnb

27.12. Warszawa (PAP/GPW)
- Wprowadzenie do obrotu pda spółki CZERWONA TOREBKA

Uchwała Nr 1341/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki CZERWONA TOREBKA S.A.

§ 1 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 1 ust. 1 Rozdziału VII Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, Zarząd Giełdy postanawia: 1) wprowadzić z dniem 28 grudnia 2012 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 2.689.135 (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści pięć) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki CZERWONA TOREBKA S.A., o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLCRWTR00030"; 2) notować prawa do akcji spółki CZERWONA TOREBKA S.A., o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "CZTOREBKA-PDA" i oznaczeniem "CZTA". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

d4jnmnb

Podziel się opinią

Share
d4jnmnb
d4jnmnb