Trwa ładowanie...
d12cw3v

GPW: wprowadzenie do obrotu pda spółki ZUE SA

...
Share
d12cw3v

29.09. Warszawa (PAP) - Wprowadzenie do obrotu pda spółki ZUE SA

Uchwała Nr 959/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki ZUE S.A.

§ 1 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 1 ust. 1 Rozdziału VII Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, Zarząd Giełdy postanawia: 1) wprowadzić z dniem 1 października 2010 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 6.000.000 (sześć milionów) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki ZUE S.A. o wartości nominalnej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLZUE0000023"; 2) notować prawa do akcji spółki ZUE S.A., o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "ZUE-PDA" i oznaczeniem "ZUEA". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d12cw3v

Podziel się opinią

Share
d12cw3v
d12cw3v