Trwa ładowanie...
d20i1wn

GPW: Wprowadzenie do obrotu PP, PDA i akcji spółki FOREVER ENTERTAINMENT

...

Share
d20i1wn

20.12. Warszawa (PAP/GPW)
- Wprowadzenie do obrotu PP, PDA i akcji spółki FOREVER ENTERTAINMENT

Uchwała Nr 1544/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii F, praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F oraz akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki FOREVER ENTERTAINMENT S.A. § 1 Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect: 1) 4.285.600 (cztery miliony dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset) praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki FOREVER ENTERTAINMENT S.A. o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda; 2) do 2.571.360 (dwóch milionów pięciuset siedemdziesięciu jeden tysięcy trzystu sześćdziesięciu) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki FOREVER ENTERTAINMENT S.A. o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda, pod warunkiem dojścia do skutku
emisji tych akcji i dokonania ich przydziału; 3) do 2.571.360 (dwóch milionów pięciuset siedemdziesięciu jeden tysięcy trzystu sześćdziesięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki FOREVER ENTERTAINMENT S.A. o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda, pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki FOREVER ENTERTAINMENT S.A. w wyniku emisji tych akcji. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d20i1wn

Podziel się opinią

Share
d20i1wn
d20i1wn