Trwa ładowanie...
dbac1a3

GPW: Wprowadzenie do obrotu praw poboru spółki VENTURE CAPITAL POLAND

...

Share
dbac1a3

19.12. Warszawa (PAP/GPW)
- Wprowadzenie do obrotu praw poboru spółki VENTURE CAPITAL POLAND

Uchwała Nr 1526/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E, praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki VENTURE CAPITAL POLAND S.A.

§ 1 Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect: 1) 2.248.360 (dwa miliony dwieście czterdzieści osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt) praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki VENTURE CAPITAL POLAND S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 2) do 749.460 (siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki VENTURE CAPITAL POLAND S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pod warunkiem dojścia do skutku emisji tych akcji i dokonania ich przydziału, 3) do 749.460 (siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki VENTURE CAPITAL POLAND S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego tej spółki w wyniku emisji tych akcji. § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

dbac1a3

Podziel się opinią

Share
dbac1a3
dbac1a3