Trwa ładowanie...
d37dbtp

GPW: wprowadzenie na Catalyst hipotecznych listów zastawnych serii HPA8 i HPA9

...
Share
d37dbtp

17.05. Warszawa (PAP) - GPW: wprowadzenie na Catalyst hipotecznych listów zastawnych serii HPA8 i HPA9

Uchwała Nr 457/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst hipotecznych listów zastawnych na okaziciela serii HPA8 i HPA9 wyemitowanych przez BRE BANK HIPOTECZNY S.A.

§ 1 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 1 ust. 1 Rozdziału VII Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, Zarząd Giełdy postanawia: 1) wprowadzić z dniem 19 maja 2010 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym następujące hipoteczne listy zastawne na okaziciela wyemitowane przez BRE BANK HIPOTECZNY S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy: a) 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) listów zastawnych serii HPA8, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLRHNHP00151", b) 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) listów zastawnych serii HPA9, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLRHNHP00169"; 2) notować listy zastawne, o których mowa w pkt 1) lit. a), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "BREHA08"; 3) notować listy zastawne, o których mowa w pkt 1) lit. b), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "BREHA09". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d37dbtp

Podziel się opinią

Share
d37dbtp
d37dbtp