Trwa ładowanie...
dbemcqx
dbemcqx

GPW: wprowadzenie na NewConnect akcji spółki SERENITY SA

...
Share
dbemcqx

28.05. Warszawa (PAP) - GPW: wprowadzenie na NewConnect akcji spółki SERENITY SA

Uchwała Nr 486/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki SERENITY S.A.

§ 1 Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 2.777.857 (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki SERENITY S.A. o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

dbemcqx

Podziel się opinią

Share
dbemcqx
dbemcqx