Trwa ładowanie...
d3irv0s

GPW: wycofanie akcji spółki EUROMARK POLSKA S.A. z obrotu

...
Share
d3irv0s

22.07. Warszawa (PAP/GPW) - Wycofanie akcji spółki EUROMARK POLSKA S.A. z obrotu.

Komunikat Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 22 lipca 2013 r.

Zarząd Giełdy informuje, że z końcem dnia 28 lipca 2013 r. upływa 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości spółki EUROMARK POLSKA S.A. obejmującej likwidację jej majątku. Stosownie do art. 91 ust. 9 i 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (...), z upływem tego terminu, z mocy prawa następuje skutek zaprzestania podlegania przez emitenta obowiązkom wynikającym z powyższej ustawy, powstałym w związku z dopuszczeniem jego akcji do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wycofanie akcji spółki EUROMARK POLSKA S.A. z obrotu na tym rynku.

kom zdz/

d3irv0s

Podziel się opinią

Share
d3irv0s
d3irv0s