Trwa ładowanie...
dpqaswn
dpqaswn

GPW: wykluczenie z NewConnect akcji GRUPA ADV SA

...
Share
dpqaswn

11.04. Warszawa (PAP/GPW) - Wykluczenie z NewConnect akcji GRUPA ADV SA

Uchwała Nr 454/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie wykluczenia z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A i B spółki GRUPA ADV S.A. oraz unieważnienia zleceń maklerskich na akcje tej spółki na rynku NewConnect § 1 Na podstawie § 12 ust. 1 pkt 1) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia na wniosek spółki GRUPA ADV S.A. wykluczyć z dniem 13 kwietnia 2011 r. akcje zwykłe na okaziciela serii A i B tej spółki z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect. § 2 Na podstawie przepisu NR 0104 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia unieważnić zlecenia maklerskie na akcje spółki GRUPA ADV S.A. przekazane do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, które nie zostaną zrealizowane do dnia 12 kwietnia 2011 r. (włącznie). § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

dpqaswn

Podziel się opinią

Share
dpqaswn
dpqaswn