Trwa ładowanie...
d3efmwg

GPW: Wykluczenie z obrotu akcji spółki INWAZJAPC

...

Share
d3efmwg

15.01. Warszawa (PAP/GPW)
- Wykluczenie z obrotu akcji spółki INWAZJAPC

Uchwała Nr 62/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie wykluczenia z alternatywnego systemu obrotu akcji spółki INWAZJAPC S.A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

§ 1 W związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku spółki INWAZJAPC S.A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ, Zarząd Giełdy na podstawie § 12 ust. 2 pkt 4) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu postanawia wykluczyć z dniem 21 stycznia 2013 r. z obrotu w alternatywnym systemie na rynku NewConnect akcje zwykłe na okaziciela tej spółki, oznaczone kodem "PLINWZP00011". § 2 Na podstawie przepisu NR 0104 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia, że zlecenia maklerskie na akcje, o których mowa w § 1, przekazane do alternatywnego systemu obrotu, które nie zostaną zrealizowane do dnia 18 stycznia 2013 r. (włącznie), tracą ważność po zakończeniu obrotu w tym dniu. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

d3efmwg

Podziel się opinią

Share
d3efmwg
d3efmwg