Trwa ładowanie...
d453sum

GPW: Wykluczenie z obrotu akcji spółki POSITIVE ADVISORY

...

Share
d453sum

01.10. Warszawa (PAP/GPW)
- Wykluczenie z obrotu akcji spółki POSITIVE ADVISORY

Uchwała Nr 1142/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 października 2013 r. w sprawie wykluczenia z alternatywnego systemu obrotu akcji spółki POSITIVE ADVISORY S.A. w likwidacji

§ 1 W związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości spółki POSITIVE ADVISORY S.A. w likwidacji z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania, Zarząd Giełdy, działając na podstawie § 12 ust. 2 pkt 4) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, postanawia wykluczyć z dniem 2 października 2013 r. z obrotu w alternatywnym systemie akcje tej spółki, oznaczone kodem "PLPSTAD00010". § 2 Traci moc Uchwała Nr 960/2013 Zarządu Giełdy z dnia 16 sierpnia 2013 r. w sprawie zawieszenia i wykluczenia z obrotu na rynku NewConnect akcji spółki POSITIVE ADVISORY S.A. w likwidacji. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

d453sum

Podziel się opinią

Share
d453sum
d453sum