Trwa ładowanie...
d1naofd

GPW: wykluczenie z obrotu akcji spółki SOBET SA

...

Share
d1naofd

07.08. Warszawa (PAP/GPW)
- Wykluczenie z obrotu akcji spółki SOBET SA

Uchwała Nr 884/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie wykluczenia z obrotu na rynku NewConnect akcji spółki SOBET S.A. w upadłości likwidacyjnej

§ 1 W związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku spółki SOBET S.A., Zarząd Giełdy działając na podstawie § 12 ust. 2 pkt 4) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu postanawia wykluczyć z dniem 13 sierpnia 2013 r. z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcje zwykłe na okaziciela tej spółki, oznaczone kodem "PLSOBET00019". § 2 Na podstawie § 25 ust. 10 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia, że zlecenia maklerskie na akcje spółki SOBET S.A., przekazane do alternatywnego systemu obrotu, a nie zrealizowane do dnia 12 sierpnia 2013 r. (włącznie), tracą ważność po zakończeniu obrotu w tym dniu. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kom amp/

d1naofd

Podziel się opinią

Share
d1naofd
d1naofd