Trwa ładowanie...
d2p6i36
d2p6i36

GPW: wyznaczenia pierwszego dnia notowania obligacji spółki NAVI GROUP SA

12.02. Warszawa (PAP/GPW) - Uchwała Nr 163/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w...
Share
d2p6i36

12.02. Warszawa (PAP/GPW) - Uchwała Nr 163/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii J spółki NAVI GROUP S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 14 lutego 2014 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 2.000 (dwóch tysięcy) obligacji na okaziciela serii J spółki NAVI GROUP S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLNAVIG00106"; 2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "NAV0515". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kom amp/

d2p6i36

Podziel się opinią

Share
d2p6i36
d2p6i36