Trwa ładowanie...
d3keb4e

GPW: wyznaczenie ostatniego dnia notowania pda spółki FEERUM SA

...

Share
d3keb4e

28.05. Warszawa (PAP/GPW)
- Wyznaczenie ostatniego dnia notowania pda spółki FEERUM SA

Uchwała Nr 556/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie wyznaczenia ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki FEERUM S.A. § 1 Na podstawie § 17 Działu I Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, Zarząd Giełdy wyznacza na 29 maja 2013 r. dzień ostatniego notowania 2.200.000 (dwóch milionów dwustu tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki FEERUM S.A., o wartości nominalnej 3,50 zł (trzy złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLFEERM00026". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d3keb4e

Podziel się opinią

Share
d3keb4e
d3keb4e