Trwa ładowanie...
d32vd5v
d32vd5v

GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji GKS GIEKSA KATOWICE SA

...
Share
d32vd5v

21.07. Warszawa (PAP/GPW) - Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji GKS GIEKSA KATOWICE SA

Uchwała Nr 939/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D i E spółki GKS GIEKSA KATOWICE S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 25 lipca 2011 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki GKS GIEKSA KATOWICE S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLGKS0000016": a) 100.000 (stu tysięcy) akcji serii A, b) 6.000.878 (sześciu milionów ośmiuset siedemdziesięciu ośmiu) akcji serii B, c) 3.000.000 (trzech milionów) akcji serii C, d) 1.000.000 (jednego miliona) akcji serii D, e) 575.000 (pięciuset siedemdziesięciu pięciu tysięcy) akcji serii E; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "GKSKAT" i oznaczeniem "GKS". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d32vd5v

Podziel się opinią

Share
d32vd5v
d32vd5v