Trwa ładowanie...
d45s9gn

GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji MEDICALGORITHMICS SA

...
Share
d45s9gn

07.11. Warszawa (PAP/GPW) - Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji MEDICALGORITHMICS SA

Uchwała Nr 1372/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C spółki MEDICALGORITHMICS S.A. § 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 9 listopada 2011 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki MEDICALGORITHMICS S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLMDCLG00015": a) 1.747.200 (jednego miliona siedmiuset czterdziestu siedmiu tysięcy dwustu) akcji serii A, b) 508.200 (pięciuset ośmiu tysięcy dwustu) akcji serii B, c) 236.926 (dwustu trzydziestu sześciu tysięcy dziewięciuset dwudziestu sześciu) akcji serii C; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym
zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "MEDICALG" i oznaczeniem "MDG". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d45s9gn

Podziel się opinią

Share
d45s9gn
d45s9gn