Trwa ładowanie...
d2vfo49
d2vfo49

GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji spółki IGORIA TRADE SA

12.02. Warszawa (PAP/GPW) - Uchwała Nr 158/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w...
Share
d2vfo49

12.02. Warszawa (PAP/GPW) - Uchwała Nr 158/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii C i D spółki IGORIA TRADE S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 14 lutego 2014 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki IGORIA TRADE S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda: a) 2.500.000 (dwóch milionów pięciuset tysięcy) akcji serii C, b) 1.000.000 (jednego miliona) akcji serii D - pod warunkiem dokonania w dniu 14 lutego 2014 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLIGRTR00014"; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "IGORIA" i oznaczeniem "IGT". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kom amp/

d2vfo49

Podziel się opinią

Share
d2vfo49
d2vfo49