Trwa ładowanie...
d41bfdf

GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji spółki INNO-GENE SA

...

Share
d41bfdf

28.01. Warszawa (PAP/GPW)
- Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji spółki INNO-GENE SA

Uchwała Nr 106/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B i E spółki INNO-GENE S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 31 stycznia 2013 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki INNO-GENE S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda: a) 2.400.000 (dwóch milionów czterystu tysięcy) akcji serii B, b) 480.522 (czterystu osiemdziesięciu tysięcy pięciuset dwudziestu dwóch) akcji serii E - pod warunkiem dokonania w dniu 31 stycznia 2013 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLINNGN00015"; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "INNOGENE" i oznaczeniem "IGN". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d41bfdf

Podziel się opinią

Share
d41bfdf
d41bfdf