Trwa ładowanie...
d2gvku7
d2gvku7

GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji spółki INVENTI SA

...
Share
d2gvku7

13.06. Warszawa (PAP/GPW) - Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji spółki INVENTI SA

Uchwała Nr 552/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki INVENTI S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 15 czerwca 2012 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 482.000 (czterystu osiemdziesięciu dwóch tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki INVENTI S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLINVNT00011"; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "INVENTI" i oznaczeniem "IVT". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d2gvku7

Podziel się opinią

Share
d2gvku7
d2gvku7