Trwa ładowanie...
d7smary

GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji spółki POLSKA AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI SA

...

Share
d7smary

24.11. Warszawa (PAP/GPW)
- Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji spółki POLSKA AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI SA

Uchwała Nr 1423/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki POLSKA AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 28 listopada 2011 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 3.283.713 (trzech milionów dwustu osiemdziesięciu trzech tysięcy siedmiuset trzynastu) akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki POLSKA AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 28 listopada 2011 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLPAR0000010"; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "PAKADEMIA" i oznaczeniem "PAK". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d7smary

Podziel się opinią

Share
d7smary
d7smary