Trwa ładowanie...
d4bg840

GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania na NewConnect akcji BGS ENERGY PLUS A.S.

Uchwała Nr 447/2009
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 24 września 2009 r.
w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie...

Share
d4bg840

Uchwała Nr 447/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela spółki BGS ENERGY PLUS A.S.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 28 września 2009 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 15.209.000 (piętnastu milionów dwustu dziewięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela spółki BGS ENERGY PLUS A.S. o wartości nominalnej 1 CZK (jedna korona czeska) każda, pod warunkiem dokonania najpóźniej w dniu 28 września 2009 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "CZ0005121707"; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "BGSENERGY" i oznaczeniem "BGS". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d4bg840

Podziel się opinią

Share
d4bg840
d4bg840