Trwa ładowanie...
dgnz3f5

GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania na NewConnect akcji CALL2ACTION SA

Uchwała Nr 387/2009
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 21 sierpnia 2009 r.
w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie...

Share
dgnz3f5

Uchwała Nr 387/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 sierpnia 2009 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A i C spółki CALL2ACTION S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 25 sierpnia 2009 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki CALL2ACTION S.A. o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLCLACT00015": a) 2.900.000 (dwóch milionów dziewięciuset tysięcy) akcji serii A, b) 4.355.000 (czterech milionów trzystu pięćdziesięciu pięciu tysięcy) akcji serii C; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "C2A" i oznaczeniem "C2A". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

dgnz3f5

Podziel się opinią

Share
dgnz3f5
dgnz3f5