Trwa ładowanie...
d2h4s92

GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania na NewConnect akcji E-ENERGO SA

...

Share
d2h4s92

17.06. Warszawa (PAP) - GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania na NewConnect akcji E-ENERGO SA

Uchwała Nr 564/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A i B spółki E-ENERGO S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 22 czerwca 2010 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki E-ENERGO S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLEENRG00014" : a) 5.000.000 (pięciu milionów) akcji serii A, b) 900.000 (dziewięciuset tysięcy) akcji serii B; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "EENERGO" i oznaczeniem "EEN". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d2h4s92

Podziel się opinią

Share
d2h4s92
d2h4s92