Trwa ładowanie...
d1zb14o
d1zb14o

GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania na NewConnect akcji WODKAN SA

...
Share
d1zb14o

21.07. Warszawa (PAP/GPW) - Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na NewConnect akcji WODKAN SA

Uchwała Nr 941/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, W, X, Y, Z, V, AA, AB i AC spółki WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI S.A. § 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 2 sierpnia 2011 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI S.A. o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLWDKAN00016": a) 700.000 (siedmiuset tysięcy) akcji serii A, b) 13.133 (trzynastu tysięcy stu trzydziestu trzech) akcji serii B, c) 40.000 (czterdziestu tysięcy) akcji serii C, d) 35.806
(trzydziestu pięciu tysięcy ośmiuset sześciu) akcji serii D, e) 18.299 (osiemnastu tysięcy dwustu dziewięćdziesięciu dziewięciu) akcji serii E, f) 25.466 (dwudziestu pięciu tysięcy czterystu sześćdziesięciu sześciu) akcji serii F, g) 33.333 (trzydziestu trzech tysięcy trzystu trzydziestu trzech) akcji serii G, h) 14.456 (czternastu tysięcy czterystu pięćdziesięciu sześciu) akcji serii H, i) 863 (ośmiuset sześćdziesięciu trzech) akcji serii I, j) 7.126 (siedmiu tysięcy stu dwudziestu sześciu) akcji serii J, k) 59.286 (pięćdziesięciu dziewięciu tysięcy dwustu osiemdziesięciu sześciu) akcji serii K, l) 2.322 (dwóch tysięcy trzystu dwudziestu dwóch) akcji serii L, m) 252.228 (dwustu pięćdziesięciu dwóch tysięcy dwustu dwudziestu ośmiu) akcji serii M, n) 10.500 (dziesięciu tysięcy pięciuset) akcji serii N, o) 307.859 (trzystu siedmiu tysięcy ośmiuset pięćdziesięciu dziewięciu) akcji serii O, p) 1.288 (jednego tysiąca dwustu osiemdziesięciu ośmiu) akcji serii P, q) 14.971 (czternastu tysięcy dziewięciuset
siedemdziesięciu jeden) akcji serii R, r) 323.159 (trzystu dwudziestu trzech tysięcy stu pięćdziesięciu dziewięciu) akcji serii S, s) 1.509.090 (jednego miliona pięciuset dziewięciu tysięcy dziewięćdziesięciu) akcji serii T, t) 454.638 (czterystu pięćdziesięciu czterech tysięcy sześciuset trzydziestu ośmiu) akcji serii U, u) 21.076 (dwudziestu jeden tysięcy siedemdziesięciu sześciu) akcji serii W, v) 153.328 (stu pięćdziesięciu trzech tysięcy trzystu dwudziestu ośmiu) akcji serii X, w) 68.068 (sześćdziesięciu ośmiu tysięcy sześćdziesięciu ośmiu) akcji serii Y, x) 146.512 (stu czterdziestu sześciu tysięcy pięciuset dwunastu) akcji serii Z, y) 501.823 (pięciuset jeden tysięcy ośmiuset dwudziestu trzech) akcji serii V, z) 111.036 (stu jedenastu tysięcy trzydziestu sześciu) akcji serii AA, aa) 263.746 (dwustu sześćdziesięciu trzech tysięcy siedmiuset czterdziestu sześciu) akcji serii AB, bb) 29.263 (dwudziestu dziewięciu tysięcy dwustu sześćdziesięciu trzech) akcji serii AC. 2) notować akcje, o których mowa w
pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "WODKAN" i oznaczeniem "WOD". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d1zb14o

Podziel się opinią

Share
d1zb14o
d1zb14o