Trwa ładowanie...
d4d43i6

GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania na NewConnect pda spółki STANUSCH TECHNOLOGIES SA

...
Share
d4d43i6

03.12. Warszawa (PAP/GPW) - Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na NewConnect pda spółki STANUSCH TECHNOLOGIES SA

Uchwała Nr 1276/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki STANUSCH TECHNOLOGIES S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 7 grudnia 2010 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 247.005 (dwustu czterdziestu siedmiu tysięcy pięciu) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki STANUSCH TECHNOLOGIES S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLSTNTH00024"; 2) notować prawa do akcji, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "STANUSCH-PDA" i oznaczeniem "STTA". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d4d43i6

Podziel się opinią

Share
d4d43i6
d4d43i6