Trwa ładowanie...
d4avk92

GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji spółki E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA SA

...

Share
d4avk92

07.09. Warszawa (PAP/GPW)
- Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji spółki E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA SA

Uchwała Nr 884/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 6 września 2012 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii G i I spółki E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A. § 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 12 września 2012 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst następujących obligacji na okaziciela spółki E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda: a) 3.000 (trzech tysięcy) obligacji serii G, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLEKGPF00052", b) 1.600 (jednego tysiąca sześciuset) obligacji serii I, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLEKGPF00060"; 2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod
następującymi nazwami skróconymi: a) "EKA0413" - obligacje, o których mowa w pkt 1) lit. a), b) "EKA0513" - obligacje, o których mowa w pkt 1) lit. b). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d4avk92

Podziel się opinią

Share
d4avk92
d4avk92