Trwa ładowanie...
dtqow0d

GPW: Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji VEDIA SA (korekta)

...

Share
dtqow0d

25.07. Warszawa (PAP/GPW)
- Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji VEDIA SA (korekta)

Uchwała Nr 954/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii C spółki VEDIA S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 26 lipca 2011 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 4.000 (czterech tysięcy) obligacji na okaziciela serii C spółki VEDIA S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLVEDIA00037"; 2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "VED0613". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

dtqow0d

Podziel się opinią

Share
dtqow0d
dtqow0d