Trwa ładowanie...
d26vxp8
d26vxp8

GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji wyemitowanych przez GMINĘ USTRONIE MORSKIE

...
Share
d26vxp8

17.05. Warszawa (PAP) - GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji wyemitowanych przez GMINĘ USTRONIE MORSKIE

Uchwała Nr 458/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela wyemitowanych przez GMINĘ USTRONIE MORSKIE

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 24 maja 2010 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst następujących obligacji na okaziciela wyemitowanych przez GMINĘ USTRONIE MORSKIE: a) 400 (czterystu) obligacji serii A o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda i terminie wykupu 25 lutego 2011 r., oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PL0011200017", b) 800 (ośmiuset) obligacji serii B o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda i terminie wykupu 25 lutego 2012 r., oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PL0011200025", c) 800 (ośmiuset) obligacji serii C o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda i terminie wykupu 25 lutego 2013 r., oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PL0011200033", d) 800 (ośmiuset) obligacji serii D o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden
tysiąc złotych) każda i terminie wykupu 24 marca 2014 r., oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PL0011200041", e) 300 (trzystu) obligacji serii E o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda i terminie wykupu 24 marca 2015 r., oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PL0011200058";

d26vxp8

2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1) lit. a), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "USM0211", 3) notować obligacje, o których mowa w pkt 1) lit. b), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "USM0212", 4) notować obligacje, o których mowa w pkt 1) lit. c), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "USM0213", 5) notować obligacje, o których mowa w pkt 1) lit. d), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "USM0314", 6) notować obligacje, o których mowa w pkt 1) lit. e), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "USM0315". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d26vxp8

Podziel się opinią

Share
d26vxp8
d26vxp8