Trwa ładowanie...
d43pv5s
d43pv5s

GPW: zakończenie notowań pda, rozpoczęcie notowań akcji EUROSNACK

...
Share
d43pv5s

11.08. Warszawa (PAP) - Zakończenie notowań pda, rozpoczęcie notowań akcji EUROSNACK

Uchwała Nr 799/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 10 sierpnia 2010 r.

w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz zakończenia notowania praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki EUROSNACK S.A.

d43pv5s

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 oraz § 8a Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 16 sierpnia 2010 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 994.272 (dziewięciuset dziewięćdziesięciu czterech tysięcy dwustu siedemdziesięciu dwóch) akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki EUROSNACK S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 16 sierpnia 2010 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLERSNK00016"; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "EUROSNACK" i oznaczeniem "ECK"; 3) określić dzień 13 sierpnia 2010 r. jako dzień ostatniego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 994.272 (dziewięciuset dziewięćdziesięciu czterech tysięcy dwustu siedemdziesięciu dwóch) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki
EUROSNACK S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLERSNK00024".

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom mln/

d43pv5s

Podziel się opinią

Share
d43pv5s
d43pv5s