Trwa ładowanie...
dwa7nck

GPW: zawieszenie na rynku NewConnect obrotu akcjami spółek

...

Share
dwa7nck

19.02. Warszawa (PAP/GPW)
- Zawieszenie na rynku NewConnect obrotu akcjami spółek

Uchwała Nr 197/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie zawieszenia na rynku NewConnect obrotu akcjami spółek w związku z nieprzekazaniem raportu kwartalnego za czwarty kwartał 2012 r. § 1 1. W związku z nieprzekazaniem w trybie i na warunkach obowiązujących na rynku NewConnect raportu kwartalnego za czwarty kwartał 2012 r., Zarząd Giełdy działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt 2) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu postanawia zawiesić obrót akcjami następujących spółek w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect: 1) AIR MARKET S.A., oznaczonymi kodem "PLAIRMK00017", 2) COOL MARKETING S.A w upadłości likwidacyjnej, oznaczonymi kodem "PLCOOLM00016", 3) WEEDO S.A., oznaczonymi kodem "PLWEEDO00019", 4) SOBET S.A. w upadłości likwidacyjnej, oznaczonymi kodem "PLSOBET00019". 2. Zawieszenie obrotu akcjami danej spółki, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje w okresie od dnia 19 lutego 2013 r. do końca dnia obrotu następującego po dniu, w którym spółka
ta w trybie i na warunkach obowiązujących na rynku NewConnect przekaże do publicznej wiadomości raport kwartalny za czwarty kwartał 2012 r. 3. W okresie zawieszenia obrotu, o którym mowa w ust. 2, zlecenia maklerskie na akcje danej spółki mogą być przyjmowane, anulowane i modyfikowane. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

dwa7nck

Podziel się opinią

Share
dwa7nck
dwa7nck