Trwa ładowanie...
d30bbnc

GPW: Zawieszenie obrotu obligacjami spółki PAWTRANS HOLDING

...

Share
d30bbnc

13.12. Warszawa (PAP/GPW)
- Zawieszenie obrotu obligacjami spółki PAWTRANS HOLDING

Uchwała Nr 1272/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie zawieszenia w alternatywnym systemie na Catalyst obrotu obligacjami na okaziciela serii A spółki PAWTRANS HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ § 1 Po rozpatrzeniu wniosku spółki PAWTRANS HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ o zawieszenie obrotu obligacjami na okaziciela serii A tej spółki (oznaczonymi kodem "PLPWTRN00015"), w związku z zamiarem ich przedterminowego wykupu, Zarząd Giełdy działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt 1) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu postanawia zawiesić obrót tymi obligacjami w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst począwszy od dnia 17 grudnia 2012 r. § 2 Na podstawie przepisów NR 0103 ust. 3 oraz NR 0104 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia, co następuje: 1) zlecenia maklerskie na obligacje, o których mowa w § 1, przekazane w alternatywnym systemie obrotu, a nie zrealizowane do końca dnia
14 grudnia 2012 r., tracą ważność po zakończeniu obrotu w tym dniu; 2) w okresie zawieszenia, o którym mowa w § 1, zlecenia maklerskie na obligacje, o których mowa w § 1, nie będą przyjmowane. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

d30bbnc

Podziel się opinią

Share
d30bbnc
d30bbnc