Trwa ładowanie...
d58v8ij
gpw
28-10-2010 17:45

GPW: zmiana uchwały 651/2009 zarządu Giełdy

...

d58v8ij
d58v8ij

28.10. Warszawa (PAP) - Zmiana uchwały 651/2009 zarządu Giełdy

Uchwała Nr 1113/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały 651/2009 Zarządu Giełdy z dnia 18 listopada 2009 r.

Na podstawie § 20 ust. 6 Statutu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia co następuje: § 1 W Załączniku do Uchwały Nr 651/2009 Zarządu Giełdy z dnia 18 listopada 2009 r. "Szczegółowe zasady konstrukcji i podawania do publicznej wiadomości RESPECT Index" wprowadza się następujące zmiany: 1) w pkt. I. ppkt 2. otrzymuje brzmienie: "2. RESPECT Rating jest aktualizowany i publikowany co pół roku. W przypadku braku aktualizacji i publikacji RESPECT Ratingu w danym półroczu, Giełda może podjąć decyzję o zaprzestaniu obliczania i podawania do publicznej wiadomości wartości indeksu."; 2) w pkt. IV.: a) ppkt 4. otrzymuje brzmienie: "4. Redukcja pakietu akcji spółki, której udział w indeksie przekracza powyższą wartość jest dokonywana w ramach rewizji półrocznej.", b) ppkt 6. otrzymuje brzmienie: "6. W przypadku zmiany wartości nominalnej akcji dokonywana jest automatyczna zmiana wielkości pakietu i ceny akcji."; 3) w pkt. V.: a) ppkt 1. otrzymuje brzmienie: "1. Rewizja półroczna portfela indeksu przeprowadzana jest po
zamknięciu ostatniej sesji giełdowej czerwca oraz grudnia i polega na zmianie listy Uczestników indeksu oraz aktualizacji ich pakietów. Rewizji dokonuje się na podstawie RESPECT Ratingu za ostatnie sześć miesięcy z uwzględnieniem kryteriów selekcji i zasad konstrukcji indeksu.",

b) ppkt 2. otrzymuje brzmienie: "2. Informacje o rewizji półrocznej podawane są co najmniej jeden tydzień przed ich przeprowadzeniem."; 4) w pkt. VII.: a) w ppkt. 2. zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: "Współczynnik korygujący K(t) ma na celu zachowanie ciągłości wartości indeksu RESPECT Index podczas rewizji półrocznej lub korekty nadzwyczajnej na podstawie poniższego wzoru:", b) ppkt 4. otrzymuje brzmienie: "4. Wartość indeksu jest obliczana w trybie ciągłym i podawana do publicznej wiadomości przez Giełdę co minutę od rozpoczęcia sesji do jej zakończenia.". § 2 Tekst jednolity "Szczegółowych zasad konstrukcji i podawania do publicznej wiadomości RESPECT Index" stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 3 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 zmiany, o których mowa w § 1 wchodzą w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania ich do wiadomości uczestników obrotu. 2. Zmiana, o której mowa w § 1 pkt. 4) lit. b) wchodzi w życie z dniem 3 stycznia 2011 r.

kom zdz/

d58v8ij
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d58v8ij