Trwa ładowanie...
d4lpsyh

GPW: zmiana Uchwały Nr 1156/2013

09.10. Warszawa (PAP/GPW) - Uchwała Nr 1190/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 9 października 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1156/2013 Zarządu...

Share
d4lpsyh

09.10. Warszawa (PAP/GPW)
- Uchwała Nr 1190/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 9 października 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1156/2013 Zarządu Giełdy z dnia 2 października 2013 r.

§ 1 Na podstawie § 20 ust. 5 Statutu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia, że w Uchwale Nr 1156/2013 Zarządu Giełdy z dnia 2 października 2013 r. w sprawie zawieszenia i wykluczenia z obrotu na rynku NewConnect akcji spółki RODAN SYSTEMS S.A., w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Wykluczenie z obrotu, o którym mowa w ust. 1, nie nastąpi jeżeli do dnia 14 listopada 2013 r. Spółka przekaże w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu raport roczny za rok 2012, spełniający wymogi określone w Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kom amp/

d4lpsyh

Podziel się opinią

Share
d4lpsyh
d4lpsyh