Trwa ładowanie...
dm1ulkm
espi

GRAAL - Uchwały Rady Nadzorczej GRAAL S.A. w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu i w sprawi...

GRAAL - Uchwały Rady Nadzorczej GRAAL S.A. w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu i w sprawie wyboru członków Zarządu (12/2011)
Share
dm1ulkm

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-06-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GRAAL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały Rady Nadzorczej GRAAL S.A. w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu i w sprawie wyboru członków Zarządu | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Uchwały Rady Nadzorczej GRAAL S.A. w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu i w sprawie wyboru członków Zarządu UCHWAŁY Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GRAAL S.A. z dnia 14 czerwca 2011 roku, podjęte w dniu 14 czerwca 2010 r , w siedzibie Zakładu Produkcyjnego "POLINORD" Spółki Graal w Kartoszynie przy ul. Spokojnej 3 . W wykonaniu pkt. 18 Rada podjęła następującą uchwałę UCHWAŁA Nr 13/06/20f 1 w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Na podstawie postanowień Regulaminu Rady, Rada Nadzorcza ustala trzyosobowy skład Zarządu Spółki /za 5/ wstrzymujących się 0/ przeciw 0/ W wykonaniu pkt. 18 Rada Nadzorcza podjęła następującą uchwałę: UCHWAŁA Nr 14/06/2011 w sprawie wyboru członków Zarządu Na podstawie postanowień Regulaminu Rady, Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym dokonała wyboru członków Zarządu: 1) Bogusław Kowalski - Prezes Zarządu 2) Justyna Frankowska - Członek Zarządu 3) Robert Wijata - Członek Zarządu, Na trzyletnią wspólną kadencję, której początkiem jest dzień odbycia Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy za 5/ wstrzymujących się 0/ przeciw 0/ | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GRAAL SA
(pełna nazwa emitenta)
GRAAL Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
84-200 Wejherowo
(kod pocztowy) (miejscowość)
Zachodnia 22 22
(ulica) (numer)
058 672 05 80 058 677 28 43
(telefon) (fax)
biuro@graal.pl www.graal.pl
(e-mail) (www)
588-20-01-859 190056438
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-06-16 Robert Wijata Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dm1ulkm

Podziel się opinią

Share
dm1ulkm
dm1ulkm