Trwa ładowanie...
d45sdtf
d45sdtf
espi

GRAAL - Zmiana umowy przedwstępnej nabycia udziałów DOS Sp. z o.o. (28/2010)

GRAAL - Zmiana umowy przedwstępnej nabycia udziałów DOS Sp. z o.o. (28/2010)
Share
d45sdtf
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2010
Data sporządzenia: 2010-12-30
Skrócona nazwa emitenta
GRAAL
Temat
Zmiana umowy przedwstępnej nabycia udziałów DOS Sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd GRAAL S.A. z siedzibą w Wejherowie informuje, iż w dniu 29 grudnia 2010 roku pomiędzy Emitentem a osobami fizycznymi został zawarty Aneks nr 1 do przedwstępnej umowy nabycia udziałów w spółce DOS Sp. z o.o. z siedzibą w Łebie z dnia 10 czerwca 2009 r..Na mocy ww. aneksu strony zmieniły treść umowy przedwstępnej w ten sposób, iż:a) oznaczyły, że umowa przyrzeczona zostanie zawarta najpóźniej w terminie do dnia 31 grudnia 2015 roku;b) zwiększyły kwotę zaliczek, które zostaną zapłacone sprzedającym o łącznie kwotę 300.000,00 złotych, która zostanie zapłacona w terminie do 17 stycznia 2011 roku;c) określono termin ważności zapisów Klauzuli Zakazu Konkurencji na okres 3 lat od zawarcia Umowy przyrzeczonej.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GRAAL SA
(pełna nazwa emitenta)
GRAAL Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
84-200 Wejherowo
(kod pocztowy) (miejscowość)
Zachodnia 22
(ulica) (numer)
058 672 05 80 058 677 28 43
(telefon) (fax)
biuro@graal.pl www.graal.pl
(e-mail) (www)
588-20-01-859 190056438
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-30 Robert Wijata Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45sdtf

Podziel się opinią

Share
d45sdtf
d45sdtf