Trwa ładowanie...
d1y3fev

GRAJEWO - Emisja obligacji krótkoterminowych (8/2011)

GRAJEWO - Emisja obligacji krótkoterminowych (8/2011)

Share
d1y3fev
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2011
Data sporządzenia: 2011-02-09
Skrócona nazwa emitenta
GRAJEWO
Temat
Emisja obligacji krótkoterminowych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A. informuje, że w dniu 09.02.2011 Pfleiderer Grajewo S.A. wyemitował papiery komercyjne w formie obligacji krótkoterminowych w celu optymalizacji zarządzania płynnością w Grupie Kapitałowej. Obligacje zostały wyemitowane w ramach Umowy o przeprowadzenie programu emisji obligacji z dnia 22.07.2003 roku zawartej z Bankiem PEKAO S.A. Obligacje zostały wyemitowane zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach w złotych polskich, jako papiery wartościowe na okaziciela, zdematerializowane, niezabezpieczone, zerokuponowe. Wykup obligacji nastąpi według wartości nominalnej.Nabywcą obligacji jest Pfleiderer Prospan S.A. spółka zależna od Pfleiderer Grajewo S.A..Warunki emisji obligacji :- wartość emisji - 16.000.000 PLN- ilość i wartość obligacji?1.600 sztuk o wartości 10.000 PLN każda- data wykupu?16.02.2011- jednostkowa cena emisyjna obligacji - 9.992,69 PLN

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Subject: Issue of Short-Term BondsCurrent Report No. 08/11The Management Board of Pfleiderer Grajewo S.A. reports that in order tooptimise the management of financial liquidity within the PfleidererGrajewo Group on February 9th 2011 Pfleiderer Grajewo S.A. issuedshort-term bonds. The bonds were issued in accordance with the BondIssue Programme signed with PEKAO S.A. Bank on 22.07.2003. The bondswere issued incompliance with the Law on Bonds dated 29 June 1995 inPolish zlotys, as bearer, dematerialized, unsecured, and zero-couponsecurities. The redemption of the bonds will be at their nominal value.The bonds were purchased by Pfleiderer Prospan S.A. subsidiary ofPfleiderer Grajewo SA .Conditions of the issue:- issue par value– PLN 16,000,000- number and value of bonds– 1.600 bonds with a nominal value of PLN10,000 per bond- redemption date: February 16th 2011- unit nominal price of the bond - PLN 9,992.69February 9th 2011

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1y3fev

| | | PFLEIDERER GRAJEWO SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | GRAJEWO | | Drzewny (drz) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 19-203 | | Grajewo | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wiórowa | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 086 272 96 00 | | 086 272 39 83 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | grajewo@pfleiderer.pl | | www.pfleiderer.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 719-10-00-479 | | 450093817 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-09 Rafał Karcz Członek Zarządu
2011-02-09 Agnieszka Kabus Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1y3fev

Podziel się opinią

Share
d1y3fev
d1y3fev