Trwa ładowanie...
d28feox

GRAJEWO - Nabycie udziału w Pfleiderer OOO (85/2012)

GRAJEWO - Nabycie udziału w Pfleiderer OOO (85/2012)

Share
d28feox

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 85 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GRAJEWO | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie udziału w Pfleiderer OOO | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A. (?Spółka") informuje , że dniu 13 grudnia 2012 r. Spółka nabyła od Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju ("EBOiR") udział w spółce Pfleiderer OOO w Rosji, spółce zależnej od Pfleiderer Grajewo S.A., stanowiący 15,81% kapitału zakładowego Pfleiderer OOO. Cena nabycia powyższego udziału zapłacona przez Spółkę na rzecz EBOiR wyniosła 9.553.187,18 EUR ( 39.098.329,17 PLN) . Po nabyciu powyższego udziału Spółka jest jedynym udziałowcem Pfleiderer OOO. Nabycie udziału w spółce Pfleiderer OOO od EBOiR stanowi spełnienie jednego z warunków zawieszających przewidzianych umową sprzedaży 100% udziałów w spółce Pfleiderer OOO zawartą przez Spółkę w dniu 19 października 2012 r. z Ingka Pro Holding Subholding I B.V. oraz Swedspan Holding B.V. Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Subject: Purchase of the share in Pfleiderer OOO Current Report No. 85/12 Management Board of Pfleiderer Grajewo S.A. (the „Company”) reports that on 13 December 2012, the Company purchased from European Bank of Reconstruction and Development (“EBRD”) the share in Pfleiderer OOO in Russia, subsidiary of the Company, amounting to 15.81% of the charter capital of Pfleiderer OOO. Purchase price for the above share in Pfleiderer OOO paid by the Company to EBRD amounted to 9,553,187.18 EUR ( 39,098,329.17 PLN). After the above purchase the Company is the sole shareholder of Pfleiderer OOO. Purchasing the share in Pfleiderer OOO from EBRD constitutes fulfillment of one of the conditions precedent provided by the agreement for the sale and purchase of 100% of the participation interests in Pfleiderer OOO concluded by the Company on 19 October 2012 with Ingka Pro Holding Subholding I B.V. and Swedspan Holding B.V. Pursuant to the Regulation of the Polish Council of Ministers on current and periodic information
to be published by issuers of securities and conditions for recognition as equivalent of information whose disclosure is required under the laws of a non-member state, dated February 19th 2009 (Dz. U. No. 33, item 259). December 13th, 2012 | |

d28feox

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | PFLEIDERER GRAJEWO SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | GRAJEWO | | Drzewny (drz) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 19-203 | | Grajewo | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wiórowa | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 086 272 96 00 | | 086 272 39 83 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | grajewo@pfleiderer.pl | | www.pfleiderer.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 719-10-00-479 | | 450093817 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-13 RAFAŁ KARCZ CZŁONEK ZARZĄDU
2012-12-13 RADOSŁAW WIERZBICKI CZŁONEK ZARZĄDU

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d28feox

Podziel się opinią

Share
d28feox
d28feox