Trwa ładowanie...
d21u9re
d21u9re
espi

GREENECO S.A. - Informacja o uchwałach podjętych w dniu 27 czerwca 2014 roku na Nadzwyczajnym Wal ...

GREENECO S.A. - Informacja o uchwałach podjętych w dniu 27 czerwca 2014 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy GREENECO S.A. (8/2014)
Share
d21u9re
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2014
Data sporządzenia: 2014-07-22
Skrócona nazwa emitenta
GREENECO S.A.
Temat
Informacja o uchwałach podjętych w dniu 27 czerwca 2014 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy GREENECO S.A.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 21 lipca 2014 roku podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Emitenta nie zgłoszono żadnych wniosków nieobjętych porządkiem obrad, w związku z tym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od głosowania nad punktem 8 porządku obrad. Uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przewidziane porządkiem obrad zostały opublikowane raportami bieżącymi ESPI nr 6/2014 oraz 7/2014.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GREENECO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GREENECO S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-094 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wierzbowa 9/11
(ulica) (numer)
+48 22206 44 10 +48 22 206 44 10
(telefon) (fax)
info@greenecotech.pl www.greenecotechnology.com
(e-mail) (www)
8992435856 932963607
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Rafał Pietrzak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d21u9re

Podziel się opinią

Share
d21u9re
d21u9re