Trwa ładowanie...
dtzjfyi
dtzjfyi
espi

GREMI SOLUTION - Wpływ pozostałej kwoty uzyskanej ze zbycia aktywów w postępowaniu upadłościowym ...

GREMI SOLUTION - Wpływ pozostałej kwoty uzyskanej ze zbycia aktywów w postępowaniu upadłościowym ZM Polmetal Sp. z o.o. (22/2012)
Share
dtzjfyi
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2012
Data sporządzenia: 2012-03-23
Skrócona nazwa emitenta
GREMI SOLUTION
Temat
Wpływ pozostałej kwoty uzyskanej ze zbycia aktywów w postępowaniu upadłościowym ZM Polmetal Sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
Treść raportu:
Zarząd Gremi Solution S.A., w nawiązaniu do raportów bieżących numer 14/2012 oraz 17/2012, informuje, że w dniu 23 marca 2012 roku na konto Spółki wpłynęła pozostała kwota ustalona do wypłaty na rzecz Emitenta w złożonych przez Syndyka planach podziału funduszy masy upadłości ZM Polmetal sp. z o.o. uzyskana ze zbycia będących w masie upadłości akcji spółki Conbelts Bytom S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Bytomiu, tj. kwota w wysokości 864.274,37 zł. Łącznie z tytułu zbycia aktywów w postępowaniu upadłościowym ZM Polmetal Sp. z o.o. na rzecz Emitenta została wypłacona kwota w wysokości 4.476.239,57 zł.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GREMI SOLUTION SA
(pełna nazwa emitenta)
GREMI SOLUTION Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-405 Mysłowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Modrzewskiego 42
(ulica) (numer)
(32) 31-83-570 (32) 31-83-599
(telefon) (fax)
gremisolution@gremi.pl www.gremisolution.pl
(e-mail) (www)
954-11-07-984 273038318
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-23 Artur Rawski Prezes Zarządu
2012-03-23 Agata Kalińska Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dtzjfyi

Podziel się opinią

Share
dtzjfyi
dtzjfyi