Trwa ładowanie...
d15epgc
espi
07-03-2013 07:35

GROCLIN - Raport roczny R 2012

GROCLIN - Raport roczny R 2012

Share
d15epgc
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2012 2011 2012 2011
Przychody ze sprzedaży 173 731 180 802 41 626 43 671
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 618 9 334 1 346 2 255
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 4 428 2 484 1 061 600
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 3 636 2 749 871 664
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 141 -15 058 -992 -3 637
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej 4 881 12 147 1 170 2 934
Środki pieniężne netto z działalności finansowej -306 -1 321 -73 -319
Aktywa razem 334 070 339 421 81 716 76 848
Zobowiązania długoterminowe 9 459 8 513 2 314 1 927
Zobowiązania krótkoterminowe 71 109 81 042 17 394 18 349
Kapitał własny 253 502 249 866 62 008 56 572
Kapitał podstawowy 5 500 5 500 1 345 1 245
Liczba akcji 5 500 000 5 500 000 5 500 000 5 500 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,66 0,50 0,16 0,12
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 46,09 45,43 11,27 10,29
Zastosowane średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP31 grudnia 2012 r.średni kurs w okresie - 4,1736kurs na koniec okresu - 4,088231 grudnia 2011 r.średni kurs w okresie - 4,1401kurs na koniec okresu - 4,4168
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
RS2012IGA_ESPI.pdf Raport roczny jednostki dominującej Inter Groclin Auto S.A. za rok obrotowy 2012.

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d15epgc

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2012 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2012 | obejmujący okres | od 2012-01-01 do 2012-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2013-03-07 | | | | | | | |
| | | INTER GROCLIN AUTO SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | GROCLIN | | Motoryzacyjny (mot) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 64-200 | | Wolsztyn, Karpicko | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Jeziorna | | 3 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 061 44 36 100 | | 061 44 36 366 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | groclin@groclin.com.pl | | www.groclin.com.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 923-002-60-02 | | 970679408 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | CGS-Audytor Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 46A/141, 61-541 Poznań. Podmiot uprawniony do badań o numerze 541. | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-07 Zbigniew Drzymała Prezes Zarządu Zbigniew Drzymała
2013-03-07 Barbara Sikorska Wiceprezes Zarządu ds. handlowych Barbara Sikorska
2013-03-07 Mirosława Doliwa Wiceprezes Zarządu ds. ekonomiczno-finansowych Mirosława Doliwa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-07 Halina Głuszak Dyrektor ds. finansowych Halina Głuszak

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d15epgc
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d15epgc
d15epgc