Trwa ładowanie...
d1cwwiw

GROCLIN - Spłata kredytów w Banku Zachodnim WBK S.A. (44/2013)

GROCLIN - Spłata kredytów w Banku Zachodnim WBK S.A. (44/2013)

Share
d1cwwiw

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 44 | / | 2013 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | GROCLIN | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Spłata kredytów w Banku Zachodnim WBK S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportów bieżących: nr 37 z dnia 27 czerwca 2013 r., nr 11 z dnia 30 listopada 2012 r., nr 02 z dnia 28 lutego 2012 r., nr 13 z dnia 29 listopada 2011 r., nr 12 z dnia 24 października 2011 r., nr 12 z dnia 2 grudnia 2010 r., nr 36 z dnia 23 grudnia 2009 r., nr 35 z dnia 1 grudnia 2009 r., nr 34 z dnia 27 listopada 2009 r., nr 32 z dnia 30 października 2009 r., nr 31 z dnia 30 września 2009 r., nr 14 z dnia 01 kwietnia 2009 r., nr 27 z dnia 30 września 2008 r., nr 23 z dnia 29 września 2006 r., nr 35 z dnia 26 września 2007 r., informujących o zmianach znaczących umów, Zarząd Inter Groclin Auto S.A. informuje, że: W związku ze spłatą kredytów zaciągniętych przez Emitenta w Banku Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu w 2003 r. oraz w 2009 r., Zarząd Inter Groclin Auto S.A. podpisał aneksy do umów kredytowych: 1) Aneks nr 23 z dnia 18 lipca 2013 r. do Umowy o kredyt rewolwingowy nr 1434/237/03 z dnia 30 grudnia 2003 r. z późniejszymi zmianami, zawartej pomiędzy Inter Groclin Auto S.A. a
Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie którego "Dzień spłaty" w którym powinna nastąpić całkowita spłata kredytu i wszelkich innych należności wynikających z umowy oznaczony został na dzień 18.07.2013 r. Kwota spłaconego kredytu i wszelkich innych należności wynikających z umowy wynosi 5.880.592,20 EUR (słownie: pięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa EUR 20/100), tj. 24.967.230,30 PLN (słownie: dwadzieścia cztery miliony dziewięć set sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści złotych 30/100). 2) Aneks nr 8 z dnia 18 lipca 2013 r. do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym Nr K0006883 z dnia 18 grudnia 2009 r. z późniejszymi zmianami, zawartej pomiędzy Inter Groclin Auto S.A. a Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie którego "Dzień spłaty" w którym powinna nastąpić całkowita spłata kredytu i wszelkich innych należności wynikających z umowy oznaczony został na dzień 18.07.2013 r. Kwota spłaconego kredytu wynikającego z
umowy wynosi 11.560.280,00 PLN (słownie: jedenaście milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych 0/100). W związku z dokonaną spłatą kredytu wymienionego powyżej w pkt 2) zostaną zwolnione wszystkie zabezpieczenia kredytu. Środki na spłatę kredytów, o jakich mowa w pkt 1) i w pkt 2) pochodzą z Banku Zachodniego WBK S.A. i BRE Banku S.A., które stanowią część nowego kompleksowego programu finansowania Grupy Kapitałowej, składającego się z 7-letnich kredytów inwestycyjnych i 3-letnich linii obrotowych: 1. Umowy o wielocelową i wielowalutową linię kredytową Nr K00015/13 z dnia 05 lipca 2013 r. zawartej pomiędzy Bankiem Zachodnim WBK S.A. a Emitentem i Kabel-Technik-Polska Sp. z o.o. (KTP), 2. Umowy kredytowej 08/061/13/D/IN o kredyt inwestycyjny w euro z dnia 05 lipca 2013 roku zawartej pomiędzy BRE Bank S.A. a Emitentem, o których to umowach Emitent informował w raporcie bieżącym nr 43/2013 z dnia 6 lipca 2013 roku. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1cwwiw

| | | INTER GROCLIN AUTO SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | GROCLIN | | Motoryzacyjny (mot) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 64-200 | | Wolsztyn, Karpicko | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Jeziorna | | 3 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 061 44 36 100 | | 061 44 36 366 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | groclin@groclin.com.pl | | www.groclin.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 923-002-60-02 | | 970679408 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-19 Zbigniew Drzymała Prezes Zarządu Zbigniew Drzymała
2013-07-19 André Gerstner Wiceprezes Zarządu André Gerstner

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1cwwiw

Podziel się opinią

Share
d1cwwiw
d1cwwiw