Trwa ładowanie...
d36d9ov
d36d9ov
espi

GROCLIN - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 r. (4/2015)

GROCLIN - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 r. (4/2015)
Share
d36d9ov
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2015
Data sporządzenia: 2015-01-26
Skrócona nazwa emitenta
GROCLIN
Temat
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Groclin S.A. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim podaje stałe daty przekazywania raportów okresowych w roku 2015. A. Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne (QSr) 1. Rozszerzony skonsolidowany raport za IV kwartał 2014 r. - 2 marca 2015 r. 2. Rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2015 r. - 14 maja 2015 r. 3. Rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2015 r. - 16 listopada 2015 r. B. Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2015 r. (PSr) - 31 sierpnia 2015 r. C. Raport roczny za 2014 r. (R) - 30 kwietnia 2015 r. D. Skonsolidowany raport roczny za 2014 r. (RS) - 30 kwietnia 2015 r. Jednocześnie Zarząd Groclin S.A. informuje, iż zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych??. (Dz. U. Nr 33, poz. 259 ze zm.) nie będzie publikował skonsolidowanego rozszerzonego raportu za II kwartał 2015 r.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GROCLIN SA
(pełna nazwa emitenta)
GROCLIN Motoryzacyjny (mot)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-065 Grodzisk Wielkopolski
(kod pocztowy) (miejscowość)
Słowiańska 4
(ulica) (numer)
61 62 87 100 61 62 87 101
(telefon) (fax)
office@groclin.com www.groclin.com
(e-mail) (www)
923-002-60-02 970679408
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-26 André Gerstner Prezes Zarządu André Gerstner

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d36d9ov

Podziel się opinią

Share
d36d9ov
d36d9ov