Trwa ładowanie...
d455ex3

Grupa Arcus dąży do pozytywnych i powtarzalnych wyników we wszystkich segmentach

Warszawa, 29.08.2016 (ISBnews) - Arcus kontynuuje strategię zakładającą ograniczenie działalności wykraczającej poza specjalizację grupy i generującą niską marżę, a także rozwój własnych rozwiązań technologicznych wykorzystujących produkty globalnych partnerów, poinformował prezes Michał Czeredys. Grupa dąży do uzyskania pozytywnych i powtarzalnych wyników we wszystkich segmentach działalności.

Share
d455ex3

"Kontynuujemy rozpoczętą w 2015 roku strategię zakładającą ograniczenie działalności wykraczającej poza specjalizację grupy i generującą niską marżę, a także rozwój własnych rozwiązań technologicznych wykorzystujących produkty naszych globalnych partnerów. Jak widać w wynikach pierwszego półrocza 2016 roku powoli i konsekwentnie poprawiamy dzięki temu nasze wyniki" - powiedział Czeredys w rozmowie z ISBnews.

Arcus w I półroczu 2016 roku miał skonsolidowane przychody na poziomie 50,4 mln zł wobec 84,7 mln zł w analogicznym okresie 2015 roku. Pomimo spadku przychodów GK Arcus o prawie 0,9 mln zł poprawiła wynik EBITDA, ze straty w wysokości 1,1 mln zł w 2015 roku do 0,19 mln zł straty w 2016 roku.

Prezes podaje, że efekt strategii koncentracji na marży widać w wynikach Segmentu IT obejmującego m.in. sprzedaż i dzierżawę urządzeń drukujących. Mimo obniżenia przychodów w segmencie z 76,7 mln zł w pierwszej połowie 2015 roku do 37,2 mln zł w analogicznym okresie 2016 roku najważniejszy z segmentów działalności Grupy uzyskał 2-krotnie wyższą rentowność realizując 2,8 mln zł zysku.

"Wyniki te są zgodne z założoną strategią, która uwzględnia m.in. uwarunkowania rynkowe: pierwsza połowa roku w branży IT zawsze jest okresem mniejszej sprzedaży. Poprawiamy też sytuację w pozostałych segmentach. Segment telematyczny zmniejszył stratę z 1 mln zł w 2015 r. do 0,6 mln zł w 2016 roku. Segment telemetryczny ograniczył stratę z 1,2 mln zł w 2015 roku do 0,5 mln zł w 2016 roku. Duże wzrosty w segmentach telematycznym i telemetrycznym są możliwe po pojawieniu się na rynku znaczących projektów, szczególnie w sektorze energetycznym. Segment usług, w którym m.in. inwestujemy w rozwój własnych rozwiązań integratorskich zanotował wzrost sprzedaży i poprawę rentowności" - wskazał Czeredys.

d455ex3

Jednocześnie zapowiada, że Grupa Arcus dąży do uzyskania pozytywnych i powtarzalnych wyników we wszystkich segmentach działalności.

"Pracujemy nad zwiększeniem efektywności poprzez stałą realizację umów długoterminowych w sektorze komercyjnym zapewniających stabilne przychody w kolejnych okresach. Budujemy coraz więcej naszych autorskich rozwiązań, opartych o technologie globalnych partnerów, dzięki czemu jesteśmy w stanie uzyskiwać lepsze marże, i potencjalnie sprzedawać je na rynkach międzynarodowych. Jest to szczególnie istotne w okresie zastoju na rynku zamówień publicznych, który obecnie obserwujemy w Polsce. Ma on niekorzystny wpływ na całą branżę informatyczną. Mam nadzieję, że sytuacja ta zmieni się i do końca roku zrealizujemy kilka projektów w sektorze publicznym, które przyczynią się do dalszej poprawy wyników - dodaje prezes Arcus.

Grupa Arcus potwierdza także możliwość wypracowania kompromisu z Energą Operator. Od października 2015 roku trwa spór o umowę na dostawę ponad 410 tys. inteligentnych liczników energii elektrycznej wraz z usługą wdrożenia infrastruktury pomiarowej. To największe i innowacyjne wdrożenie inteligentnych liczników energii elektrycznej (tzw. smart metering) w Polsce i jedno z największych w Europie. Strony nie mogły dojść do porozumienia w zakresie zakończenia projektu i jego finalnego rozliczenia, dlatego sprawa czeka obecnie na zakończenie postepowania ugodowego.

"Prowadzimy z Energą Operator rozmowy, które mogą doprowadzić do ugodowego rozwiązania. Z uwagi na fakt, że zarówno kontrakty, jak i przedmiot sporu zawierają bardzo złożone kwestie, nie udało się dotychczas osiągnąć ostatecznego porozumienia satysfakcjonującego Energę Operator i Arcus. Podczas ostatniej rozprawy sądowej, obie strony złożyły zgodny wniosek wraz z argumentacją dotyczącą przedłużenia przed sądem terminu na wypracowanie ugody. Termin kolejnej rozprawy został wyznaczony, za zgodą obu stron, na grudzień br. Zarówno w imieniu Arcus, jak i w oparciu o deklarację Energi Operator mogę potwierdzić, że strony dołożą wszelkich starań, aby już na najbliższym posiedzeniu było możliwe zaprezentowanie uzgodnionego stanowiska" - wyjaśnił Czeredys.

Grupa Arcus to jeden z największych na rynku dostawców inteligentnych rozwiązań oraz zintegrowanych systemów zarządzania dokumentem i korespondencją masową.

(ISBnews)

d455ex3

Podziel się opinią

Share
d455ex3
d455ex3