Trwa ładowanie...
d3fiipr

GRUPA AZOTY SA - Powołanie Członka Zarządu (11/2015)

GRUPA AZOTY SA - Powołanie Członka Zarządu (11/2015)

Share
d3fiipr

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-26 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GRUPA AZOTY SA | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie Członka Zarządu | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: Spółka)
informuje, że w dniu 26 lutego 2015 roku Rada Nadzorcza Spółki, podjęła uchwałę o powołaniu Pana Artura Kopcia na stanowisko Członka Zarządu Spółki. Rada Nadzorcza stwierdziła ważność wyborów kandydata na Członka Zarządu wybieranego przez pracowników Spółki, przeprowadzonych w dniach 27 stycznia 2015 roku do 11 lutego 2015 roku oraz w dniach 13-23 lutego 2015 roku oraz uznała wybór Pana Artura Kopcia jako kandydata na Członka Zarządu Spółki X kadencji. Nowopowołany Członek Zarządu Artur Kopeć nie prowadzi innej działalności poza przedsiębiorstwem Spółki, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nowopowołany Członek Zarządu nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze
Sądowym. Pan Artur Kopeć pełnił funkcję Członka Zarządu Spółki IX kadencji od dnia 17 lutego 2012 roku do dnia 20 lutego 2015 roku. Życiorys zawodowy nowopowołanego Członka Zarządu Spółki, z uwzględnieniem posiadanego wykształcenia, w załączeniu. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz.133). | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Artur Kopeć CV.pdf | | | | | | | | | | |
| | CV AKopeć ENG_.pdf | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Current Report No. 11/2015 of February 26th 2015 Legal basis: Art. 56.1.2 of the Public Offering Act – Current and periodic information Appointment of Management Board Member The Management Board of Grupa Azoty S.A. (the “Company”) announces that on February 26th 2015 the Company’s Supervisory Board passed a resolution to appoint Mr Artur Kopeć as Member of the Company’s Management Board. The Supervisory Board validated the election held on January 27th 2015 to February 11th 2015 and February 13th–23rd 2015 to elect an employee representative to the Company's Management Board, and confirmed the election of Mr Artur Kopeć as Member of the Company’s Management Board of the 10th term of office. Artur Kopeć is not engaged in any activities competing with the Company’s business, nor is he a partner in any competing partnership under civil law or another type of partnership, nor a member of the governing body of any corporation or of any other competing legal person. The new member is not entered in the
Register of Insolvent Debtors maintained under the National Court Register Act. Mr Artur Kopeć was a Member of the Company’s Management Board of the 9th term of office from February 17th 2012 to February 20th 2015. The curriculum vitae of the new member, providing information about his education, is attached to this report. Legal basis: Par. 5.1.22 of the Minister of Finance’s Regulation on current and periodic information to be published by issuers of securities and conditions for recognition as equivalent of information whose disclosure is required under the laws of a non-member state, dated February 19th 2009 (consolidated text: Dz.U. of 2014, item 133). | | |
| | | | |

d3fiipr

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | GRUPA AZOTY SA | | Chemiczny (che) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 33-101 | | Tarnów | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Kwiatkowskiego | | 8 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | +48 14 633 07 81 | | +48 14 633 07 18 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | ir.tarnow@grupaazoty.com | | http://tarnow.grupaazoty.com | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 8730006829 | | 850002268 | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-26 Witold Szczypiński Wiceprezes Zarządu
2015-02-26 Andrzej Skolmowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3fiipr

Podziel się opinią

Share
d3fiipr
d3fiipr