Trwa ładowanie...
d2mjliy
d2mjliy
espi

GRUPA AZOTY SA - Transakcje na instrumentach finansowych Grupy Azoty S.A. (108/2013)

GRUPA AZOTY SA - Transakcje na instrumentach finansowych Grupy Azoty S.A. (108/2013)
Share
d2mjliy

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 108 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GRUPA AZOTY SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Transakcje na instrumentach finansowych Grupy Azoty S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: "Spółka") informuje, że otrzymał w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) zawiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki dokonanych przez osobę blisko związaną z dwoma Członkami Rady Nadzorczej Spółki. Z wyżej wymienionych zawiadomień wynika, iż osoba blisko związana jednocześnie z dwoma członkami Rady Nadzorczej Spółki dokonała następujących transakcji: ? nabycie w dniu 15 lipca 2013 roku 33 akcji Spółki za średnią cenę 69,00 zł za akcję, ? sprzedaż w dniu 15 lipca 2013 roku 33 akcji Spółki za średnią cenę 69,50 zł za akcję, ? nabycie w dniu 16 lipca 2013 roku 845 akcji Spółki za średnią cenę 73,29 zł za akcję, ? sprzedaż w dniu 16 lipca 2013 roku 282 akcji Spółki za średnią cenę 73,96 zł za akcję, ? nabycie w dniu 17 lipca 2013 roku 452 akcji Spółki za średnią cenę 70,76 zł za akcję, ? sprzedaż w dniu 17 lipca 2013 roku 252 akcji Spółki za średnią cenę 72,12 zł za
akcję, ? nabycie w dniu 18 lipca 2013 roku 37 akcji Spółki za średnią cenę 70,16 zł za akcję, ? sprzedaż w dniu 18 lipca 2013 roku 37 akcji Spółki za średnią cenę 70,17 zł za akcję, ? nabycie w dniu 19 lipca 2013 roku 16 akcji Spółki za średnią cenę 69,21 zł za akcję, ? sprzedaż w dniu 19 lipca 2013 roku 16 akcji Spółki za średnią cenę 69,21 zł za akcję. Wszystkie transakcje zostały zawarte w trybie sesji zwykłych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zawiadomienia sporządzone zostały w dniu 22 lipca 2013 roku. Osoby obowiązane do przekazania ww. informacji nie wyraziły zgody na publikację danych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych. Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
(tekst jedn. Dz. U. 2010 r., Nr 211, poz. 1384 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GRUPA AZOTY SA Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
33-101 Tarnów
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kwiatkowskiego 8
(ulica) (numer)
+48 14 633 07 81 +48 14 633 07 18
(telefon) (fax)
ir.tarnow@grupaazoty.com http://tarnow.grupaazoty.com
(e-mail) (www)
8730006829 850002268
(NIP) (REGON)
d2mjliy

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-22 Witold Szczypiński Wiceprezes Zarządu
2013-07-22 Andrzej Skolmowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2mjliy

Podziel się opinią

Share
d2mjliy
d2mjliy