Trwa ładowanie...
d1kjsxb

GRUPA EXORIGO-UPOS - Rejestracja akcji Emitenta w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. (1/2 ... - EBI

GRUPA EXORIGO-UPOS - Rejestracja akcji Emitenta w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. (1/2015)

Share
d1kjsxb

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 1 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-14 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja akcji Emitenta w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Grupa Exorigo ? Upos S.A. z siedzibą w Warszawie (?Emitent?) informuje, że w dniu 13 stycznia 2015 r. otrzymał informację, że Uchwałą nr 18/15 z dnia 13.01.2015 r., Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. postanowił: 1. Na podstawie § 2 ust. 1 i 4 oraz § 40 ust. 2, 3a i 4a Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki GRUPA EXORIGO - UPOS S.A. Zarząd Krajowego Depozytu postanawia zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 9.002.214 (dziewięć milionów dwa tysiące dwieście czternaście) akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki GRUPA EXORIGO ? UPOS S.A. o wartości nominalnej 7,38 zł (siedem złotych trzydzieści osiem groszy) każda, oraz nadać im kod PLGEXUP00013, pod warunkiem podjęcia przez spółkę organizującą alternatywny system obrotu, w którym notowane są inne akcje tej spółki oznaczone kodem PLGEXUP00013, decyzji o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania tych akcji w tym systemie, z zastrzeżeniem ust. 2. 2. Zarejestrowanie
wskazanych w ust. 1 akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt dokumentów potwierdzających wyznaczenie pierwszego dnia notowania tych akcji w alternatywnym systemie obrotu, o którym mowa w ust. 1, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w decyzji spółki organizującej ten system, jako dzień pierwszego notowania tych akcji w tym systemie. 3. Informacja o zarejestrowaniu akcji, o których mowa w § 1 ust. 1, pod kodem PLGEXUP00013 będzie przekazana w formie komunikatu Krajowego Depozytu. Powyższa Uchwała weszła w życie z dniem jej podjęcia. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1kjsxb

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Paweł Dudziuk Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1kjsxb

Podziel się opinią

Share
d1kjsxb
d1kjsxb