Trwa ładowanie...
d2cu1x3
d2cu1x3

Grupa Lotos zanotuje stratę księgową w IV kw. 2014 r., bez wpływu na fundamenty

Warszawa, 04.02.2015 (ISBnews) - Znaczące odpisy Grupy Lotos w IV kw. 2014 r. są wymogiem księgowym, nie mającym wpływu na bieżącą sytuację finansową spółki, poinformował agencję ISBnews wiceprezes i dyrektor ds. ekonomiczno-finansowy Mariusz Machajewski. Według niego, spółka bez przeszkód realizuje strategiczne inwestycje, a sytuacja płynnościowa jest stabilna.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2cu1x3

"Sytuacja na rynkach w IV kw. była bardzo dynamiczna i dotyczyła zarówno zmian na rynku ropy naftowej, jak i na rynku walutowym. Szczególnie istotny był spadek notowań cen ropy naftowej i umocnienie dolara, głównie do złotego. Oczywiście, te zmiany nie pozostają bez wpływu na Grupę Lotos" - powiedział Machajewski w rozmowie z ISBnews.

Wiceprezes wyliczył, że od początku października do końca 2014 r. ceny ropy spadły z 95 USD do 57 USD za baryłkę, przy jednoczesnym umocnieniu się kursu amerykańskiej waluty względem złotego o ponad 20 groszy.

"W związku z tymi czynnikami i obowiązkami, jakie nakłada system raportowania, Grupa Lotos zawiązała w IV kw. ub.r. odpis aktualizujący wartość bilansową zapasów, którego szacunkowa wysokość wyniosła ok. 0,4 mld zł. Natomiast przeszacowanie zadłużenia Grupy (denominowanego w USD) wyniesie szacunkowo 0,51 mld zł i negatywnie wpłynie na skonsolidowany rachunek zysków i strat, powiększając pozycję kosztów finansowych o ok. 0,27 mld zł" - wyjaśnił dyrektor finansowy.

d2cu1x3

Najważniejszym zaś czynnikiem, który miał wpływ na wyniki ostatniego kwartału ubiegłego roku, był tzw. efekt LIFO, którego szacunkową wartość Grupa zakłada na poziomie ok. 0,8 mld zł. Został on dodatkowo pomniejszony o szacunkową wartość teoretycznych odpisów obliczonych w oparciu o metodologię LIFO w wysokości 0,1 mld zł.

"Należy jednak wyraźnie podkreślić, że wpływ tych wydarzeń dotyczy przede wszystkim danych sprawozdawczych, a raportowane przeszacowania nie mają dużego wpływu na ogólną sytuację Grupy. Na koniec roku kondycja finansowa Lotosu była dobra, a przepływy pieniężne świadczą o bezpieczeństwie prowadzenia naszej działalności operacyjnej" - zaznaczył Machajewski.

Wiceprezes wskazał, że przeszacowania są zabiegiem czysto księgowym, wynikającym z zasad rachunkowości. Przecież stan zapasów czy poziom zadłużenia w dolarach nie uległy zmianie.

"Mimo, że raportowane wyniki mogą się wydać niezbyt optymistyczne, nie mają jednak wpływu na rzeczywistą kondycję spółki oraz na nasze plany inwestycyjne. Planujemy je realizować zgodnie z założeniami, mając na ten cel zabezpieczone środki. Generujemy dodatnie marże we wszystkich segmentach działalności, a z tytułu odpisów nie wypłynęła przecież z firmy żadna gotówka" - podkreślił Machajewski.

d2cu1x3

Według wyliczeń agencji ISBnews, strata księgowa Grupy Lotos na poziomie operacyjnym wyniesie ponad 1 mld zł, co wpłynie oczywiście na wynik netto. Średnio strata operacyjna przekłada się w ok. 80-proc. na wynik netto, więc do blisko 200-mln skonsolidowanej straty po 9 miesiącach ub. r. można doliczyć ok. 800 mln zł straty netto z IV kw. Można zatem spodziewać się ok. miliardowej skonsolidowanej straty netto Grupy Lotos w całym 2014 r.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. W 2013 r. Grupa Lotos odnotowała 28,6 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Lesław Kretowicz

(ISBnews)

d2cu1x3

Podziel się opinią

Share
d2cu1x3
d2cu1x3