Trwa ładowanie...
d12n65w
d12n65w
espi

GRUPA NOKAUT S.A. - Zmiana stanu posiadania (14/2012)

GRUPA NOKAUT S.A. - Zmiana stanu posiadania (14/2012)
Share
d12n65w

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-03-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GRUPA NOKAUT S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana stanu posiadania | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Grupa Nokaut S.A. (Spółka, Emitent) informuje o otrzymaniu w dniu 23 marca 2012 roku oświadczenia w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie od Calvin Management Limited (Akcjonariusz) o zmniejszeniu dotychczasowego udziału Akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Calvin Management Ltd. w związku z uzyskanym dnia 21 marca 2012 roku postanowieniem wydanym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku potwierdzającym rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Grupa Nokaut S.A. do wysokości 756.400,00 złotych (w wyniku emisji akcji serii C) zmniejszył swój udział w liczbie akcji Spółki Grupa Nokaut S.A. z 37,35 % do 28,95 %. Przed zmianą ilość posiadanych akcji przez Calvin Management Ltd. wynosiła 2 190 000, co stanowiło 37,35 % w ogólnej liczbie akcji oraz 2 190 000 głosów, co stanowiło 37,35 % w ogólnej liczbie głosów. W wyniku zmiany ilość posiadanych akcji przez Calvin Management Ltd. wynosi 2 190 000, co stanowi 28,95 % w ogólnej
liczbie akcji oraz 2 190 000 głosów dających 28,95 % ogólnej liczby głosów. Jednocześnie Akcjonariusz poinformował, że informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału - w przypadku gdy zawiadomienie jest składane w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów i informacja dotycząca podmiotów zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki oraz informacje o osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c, nie dotyczą Akcjonariusza. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GRUPA NOKAUT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GRUPA NOKAUT S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-603 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Sportowa 8 bud. B
(ulica) (numer)
58 58 58 900
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
586 216 38 72 220170588
(NIP) (REGON)
d12n65w

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-23 Wojciech Czernecki Prezes Zarządu
2012-03-23 Michał Jaskólski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d12n65w

Podziel się opinią

Share
d12n65w
d12n65w