Trwa ładowanie...
d2faj55

Grupa PFR uruchomiła portal informacji nt. rozwoju, ma pakiet 12 produktów

Warszawa, 14.12.2016 (ISBnews) - Polski Fundusz Rozwoju (PFR) stworzył nową architekturę instrumentów rozwoju dla przedsiębiorców, samorządów i klientów indywidualnych poszukujących informacji - uruchomił dla nich portal informacyjny i przygotował pakiet 12 produktów.
Share
d2faj55

"Akcentować chcemy dwa elementy działań z perspektywy polskich przedsiębiorców i chcemy dobrze adresować ich potrzeby - temu służy jeden portal informacyjny. [?] Druga kwestia to jest współpraca instytucjonalna - to jest pięta achillesowa Polski. Mamy niski kapitał społeczny i ta choroba dotyczy też polskich instytucji rozwoju. W ramach PFR po raz pierwszy udaje się skoordynować szereg instrument rozwoju" - powiedział prezes PFR Paweł Borys podczas konferencji prasowej.

"Uporządkowaliśmy integrację i synchronizację działań gospodarczych - mamy dziś jeden portal, jedno okienko - 'one-stop-shop', gdzie każdy może szukać miejsca w ofercie instytucji rozwojowych. [?] Skończyliśmy z epoką bylejakości i egoizmów w ramach wielu różnych instytucji rozwojowych. Stawiamy na wysoką jakość oraz uporządkowany ich nadzór pod skrzydłami Polskiego Funduszu Rozwoju" - dodał wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki.

Dzięki "jednemu kontaktowi" w PFR instytucje i osoby zainteresowane programem rozwoju zostaną kompleksowo obsłużeni poprzez możliwość skorzystania z blisko 70, szytych na miarę ich potrzeb, nowoczesnych instrumentów finansowych i innych produktów.

d2faj55

Wicepremier zwrócił uwagę, że dotychczas kwestiami tymi zajmowało się 120 różnych portali, kilka call centers, 5 ministerstw, 6 instytucji rozwoju.

Spośród ponad 100 produktów, rozproszonych dotychczas w polskich instytucjach rozwoju, Grupa PFR opracowała 67 kluczowych i stworzyła z nich 12 pakietów, dopasowanych do potrzeb odbiorców. Informacja o nich dostępna jest w jednym miejscu, na portalu informacyjnym wspieranym przez doradców telefonicznego centrum kontaktu.

Na 12 pakietów składają się: Finanse na start (przykładowy produkt - fundusze venture capital), Finance na wzrost (np. gwarancje de minimis), Rozwój innowacji (np. programy akceleracyjne), Ekspansja zagraniczna (np. doradztwo dla eksporterów), Rozwój kapitału ludzkiego (np. Akademia Innowacji), Płynność finansowa (np. ubezpieczenia i gwarancje w handlu krajowym), Finansowanie restrukturyzacji (np. finansowanie przedsiębiorstw w trakcie restrukturyzacji), Duże inwestycje (np. finansowanie dłużne/ kapitałowe dużych inwestycji o długim horyzoncie zwrotu), Finansowanie infrastruktury (np. kapitałowe i PPP), Finansowanie mieszkalnictwa (np. fundusz w ramach programu Mieszkanie+), Wyrównywanie szans (np. fundusz pożyczek i kredytów studenckich) oraz Obsługa inwestora (np. doradztwo dla inwestorów), podał PFR w prezentacji.

"Nasza oferta wypełnia zidentyfikowane luki rynkowe jak np. finansowanie długoterminowe, kapitał wysokiego ryzyka, dostępność kredytu dla małych i średnich firm, finansowanie i doradztwo w zakresie internacjonalizacji, czy rozwój mieszkalnictwa. Nasze produkty i usługi oferujemy bezpośrednio lub we współpracy z instytucjami finansowymi, co umożliwia zwiększenie skali realizowanych programów" - wskazał prezes PFR.

d2faj55

Borys zapowiedział, że na 2017 rok planowana jest dalsza rozbudowa dostępnych funkcjonalności serwisu elektronicznego i telefonicznego Grupy PFR.

"Wartość nowoczesnych instrumentów finansowania eksportu, jakie udostępni PFR w postaci gwarancji, ubezpieczeń i kredytów eksportowych oraz inwestycji Funduszu Ekspansji Zagranicznej, wynosi 60 mld zł. Na inwestycje infrastrukturalne i samorządowe, w tym w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, fundusze inwestycyjne PFR dysponują już teraz kwotą 5 mld zł. Z kolei na inwestycje w młode innowacyjne firmy i nowoczesne technologie w ramach Programu Start in Poland i największej w Europie Środkowej platformy funduszy venture capital, PFR przeznaczy 2,8 mld zł" - podano także w komunikacie.

"Integrując działalność m.in. Agencji Rozwoju Przemysłu, Banku Gospodarstwa Krajowego, Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Grupa PFR zapewnia lepszą koordynację programów rozwojowych na bazie jednolitej strategii i zintegrowanych kanałów kontaktu" - czytamy w komunikacie PFR.

"Chodzi nam o to, że najlepszą polityką gospodarczą jest polityka dostosowana do współczesnych realiów, uwzględniająca dyrektywy prawa europejskiego i szanse takie, jak elektromobilność, gdzie mamy szanse przeskoczyć pewien etap" - podsumował Morawiecki.

d2faj55

PFR podał też w prezentacji swoje cele finansowe. Są to: stopa zwrotu z kapitału (ROE) powyżej 4%, siła finansowa - wskaźnik CAR powyżej 15% oraz efektywność kosztowa - wskaźnik C/I poniżej 60%, a także efektywność ubezpieczeniowa - wskaźnik zespolony CR poniżej 100%.

Celem PFR - jako polskiej rozwojowej instytucji finansowej - jest realizacja programów sprzyjających zwiększeniu długoterminowego potencjału inwestycyjnego i gospodarczego Polski, łagodzenie wahań koniunktury, przygotowanie krajowej gospodarki na wyzwania związane z oddziaływaniem światowych trendów społeczno-gospodarczych, a także wyrównywanie szans i zrównoważony rozwój terytorialny. Priorytety Grupy PFR to rozwój lokalnego rynku kapitałowego, inwestycje infrastrukturalne, innowacje, rozwój przedsiębiorczości, eksport i ekspansja zagraniczna polskich firm oraz obsługa inwestorów, podsumował Fundusz.

(ISBnews)

d2faj55

Podziel się opinią

Share
d2faj55
d2faj55