Trwa ładowanie...
d47ghus

Grupa PFR uruchomiła portal informacji nt. rozwoju, ma pakiet 12 produktów

Warszawa, 14.12.2016 (ISBnews) - Polski Fundusz Rozwoju (PFR) stworzył nową architekturę instrumentów rozwoju dla przedsiębiorców, samorządów i klientów indywidualnych poszukujących informacji - uruchomił dla nich portal informacyjny i przygotował pakiet 12 produktów.

Share
d47ghus

"Akcentować chcemy dwa elementy działań z perspektywy polskich przedsiębiorców i chcemy dobrze adresować ich potrzeby - temu służy jeden portal informacyjny. [?] Druga kwestia to jest współpraca instytucjonalna - to jest pięta achillesowa Polski. Mamy niski kapitał społeczny i ta choroba dotyczy też polskich instytucji rozwoju. W ramach PFR po raz pierwszy udaje się skoordynować szereg instrument rozwoju" - powiedział prezes PFR Paweł Borys podczas konferencji prasowej.

"Uporządkowaliśmy integrację i synchronizację działań gospodarczych - mamy dziś jeden portal, jedno okienko - 'one-stop-shop', gdzie każdy może szukać miejsca w ofercie instytucji rozwojowych. [?] Skończyliśmy z epoką bylejakości i egoizmów w ramach wielu różnych instytucji rozwojowych. Stawiamy na wysoką jakość oraz uporządkowany ich nadzór pod skrzydłami Polskiego Funduszu Rozwoju" - dodał wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki.

Dzięki "jednemu kontaktowi" w PFR instytucje i osoby zainteresowane programem rozwoju zostaną kompleksowo obsłużeni poprzez możliwość skorzystania z blisko 70, szytych na miarę ich potrzeb, nowoczesnych instrumentów finansowych i innych produktów.

d47ghus

Wicepremier zwrócił uwagę, że dotychczas kwestiami tymi zajmowało się 120 różnych portali, kilka call centers, 5 ministerstw, 6 instytucji rozwoju.

Spośród ponad 100 produktów, rozproszonych dotychczas w polskich instytucjach rozwoju, Grupa PFR opracowała 67 kluczowych i stworzyła z nich 12 pakietów, dopasowanych do potrzeb odbiorców. Informacja o nich dostępna jest w jednym miejscu, na portalu informacyjnym wspieranym przez doradców telefonicznego centrum kontaktu.

Na 12 pakietów składają się: Finanse na start (przykładowy produkt - fundusze venture capital)
, Finance na wzrost (np. gwarancje de minimis)
, Rozwój innowacji (np. programy akceleracyjne), Ekspansja zagraniczna (np. doradztwo dla eksporterów), Rozwój kapitału ludzkiego (np. Akademia Innowacji), Płynność finansowa (np. ubezpieczenia i gwarancje w handlu krajowym), Finansowanie restrukturyzacji (np. finansowanie przedsiębiorstw w trakcie restrukturyzacji), Duże inwestycje (np. finansowanie dłużne/ kapitałowe dużych inwestycji o długim horyzoncie zwrotu), Finansowanie infrastruktury (np. kapitałowe i PPP), Finansowanie mieszkalnictwa (np. fundusz w ramach programu Mieszkanie+), Wyrównywanie szans (np. fundusz pożyczek i kredytów studenckich) oraz Obsługa inwestora (np. doradztwo dla inwestorów), podał PFR w prezentacji.

"Nasza oferta wypełnia zidentyfikowane luki rynkowe jak np. finansowanie długoterminowe, kapitał wysokiego ryzyka, dostępność kredytu dla małych i średnich firm, finansowanie i doradztwo w zakresie internacjonalizacji, czy rozwój mieszkalnictwa. Nasze produkty i usługi oferujemy bezpośrednio lub we współpracy z instytucjami finansowymi, co umożliwia zwiększenie skali realizowanych programów" - wskazał prezes PFR.

d47ghus

Borys zapowiedział, że na 2017 rok planowana jest dalsza rozbudowa dostępnych funkcjonalności serwisu elektronicznego i telefonicznego Grupy PFR.

"Wartość nowoczesnych instrumentów finansowania eksportu, jakie udostępni PFR w postaci gwarancji, ubezpieczeń i kredytów eksportowych oraz inwestycji Funduszu Ekspansji Zagranicznej, wynosi 60 mld zł. Na inwestycje infrastrukturalne i samorządowe, w tym w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, fundusze inwestycyjne PFR dysponują już teraz kwotą 5 mld zł. Z kolei na inwestycje w młode innowacyjne firmy i nowoczesne technologie w ramach Programu Start in Poland i największej w Europie Środkowej platformy funduszy venture capital, PFR przeznaczy 2,8 mld zł" - podano także w komunikacie.

"Integrując działalność m.in. Agencji Rozwoju Przemysłu, Banku Gospodarstwa Krajowego, Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Grupa PFR zapewnia lepszą koordynację programów rozwojowych na bazie jednolitej strategii i zintegrowanych kanałów kontaktu" - czytamy w komunikacie PFR.

"Chodzi nam o to, że najlepszą polityką gospodarczą jest polityka dostosowana do współczesnych realiów, uwzględniająca dyrektywy prawa europejskiego i szanse takie, jak elektromobilność, gdzie mamy szanse przeskoczyć pewien etap" - podsumował Morawiecki.

d47ghus

PFR podał też w prezentacji swoje cele finansowe. Są to: stopa zwrotu z kapitału (ROE) powyżej 4%, siła finansowa - wskaźnik CAR powyżej 15% oraz efektywność kosztowa - wskaźnik C/I poniżej 60%, a także efektywność ubezpieczeniowa - wskaźnik zespolony CR poniżej 100%.

Celem PFR - jako polskiej rozwojowej instytucji finansowej - jest realizacja programów sprzyjających zwiększeniu długoterminowego potencjału inwestycyjnego i gospodarczego Polski, łagodzenie wahań koniunktury, przygotowanie krajowej gospodarki na wyzwania związane z oddziaływaniem światowych trendów społeczno-gospodarczych, a także wyrównywanie szans i zrównoważony rozwój terytorialny. Priorytety Grupy PFR to rozwój lokalnego rynku kapitałowego, inwestycje infrastrukturalne, innowacje, rozwój przedsiębiorczości, eksport i ekspansja zagraniczna polskich firm oraz obsługa inwestorów, podsumował Fundusz.

(ISBnews)

d47ghus

Podziel się opinią

Share
d47ghus
d47ghus