Trwa ładowanie...
d427rj1

Grupa PKP Cargo miała 47,8% udziału w rynku pod względem masy w 2015 r.

Warszawa, 29.01.2016 (ISBnews) - Grupa PKP Cargo miała 55,9% udziału w rynku pod względem pracy przewozowej i 47,8% pod względem masy po 12 miesiącach 2015 roku, podał operator, powołując się na dane GUS. W grudniu operatorzy kolejowi przewieźli łącznie 18,28 mln ton, tj. o ponad 175 tys. ton mniej niż rok wcześniej.

Share
d427rj1

"Po dwunastu miesiącach udział rynkowy Grupy PKP Cargo w ujęciu masy wyniósł 47,8% (-0,8 pkt. proc. r/r), a w ujęciu pracy przewozowej 55,9% (-1,2 pkt. proc. r/r). W samym grudniu udział Grupy PKP Cargo wyniósł 46,3% pod względem masy (-2,5 pkt proc. r/r) i 55,5% pod względem pracy (-1,7 pkt proc. r/r)" - czytamy w komunikacie.

Na wyniki przewozowe Grupy PKP Cargo w 2015 roku silnie oddziaływała trudna sytuacja na rynkach węgla kamiennego oraz kruszyw, w których PKP Cargo ma istotne udziały rynkowe.

"Po 11 miesiącach 2015 roku całkowite przewozy kolejowe węgla w Polsce były mniejsze o 2,7 mln ton niż rok wcześniej (-3% r/r), a przewozy kruszyw zanotowały w tym okresie spadek o około 1,7 mln ton (-4% r/r). Jednocześnie w tym samym czasie rosły inne segmenty rynkowe, takie jak przewozy produktów rafinacji ropy naftowej (wzrost o 1,1 mln ton r/r, +9% r/r) oraz ropy naftowej i gazu ziemnego (wzrost o 1 mln ton wyższe r/r, +128% r/r)" - czytamy dalej.

d427rj1

W 2015 roku w Polsce przewieziono koleją 224 mln ton towarów, tj. o 3,7 mln ton mniej (-1,6%) niż w 2014 roku.

"W porównaniu do wyników sprzed 12 miesięcy, w grudniu 2015 roku w PKP Cargo wyraźnie wzrosły m.in. przewozy intermodalne (+23% r/r) i rud (+21% r/r). Przewozy kontenerów rosną dzięki dynamicznemu rozwojowi połączenia kolejowego z Chinami w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku, a większe przewozy rud to efekt wzrostu zapotrzebowania branży metalurgicznej na ten towar. Za mniejsze przewozy w grudniu w ujęciu rocznym odpowiadają m.in. grupy towarowe kamienia (-269 tys. ton), metali (-119 tys. ton) i koksu (-88 tys. ton). Na rynek przewozów kamienia nadal silnie oddziałuje niski stopień realizacji inwestycji drogowych, czego efektem jest zmniejszone zapotrzebowanie na dostawy kruszyw. Niższe przewozy metali to pochodna m.in. utrzymujących się niskich cen złomu w kraju, co wstrzymuje sprzedaż i zmusza klientów do poszukiwania innych źródeł dostaw. Na rynek koksu wpływa mniejszy eksport na Zachód, spowodowany niskimi cenami tego paliwa na światowych rynkach" - wskazano również.

W grudniu wyższe niż w listopadzie były m.in. przewozy koksu i zboża. Wzrosty w segmencie koksu to efekt większych przewozów w kraju i eksporcie przez porty morskie, a za wzrost w segmencie zboża odpowiada zwiększony import ze Wschodu. Niższe niż przed miesiącem były z kolei przewozy kamienia oraz węgla kamiennego. To rezultat mniejszego zapotrzebowania na kruszywa w związku z wchodzeniem w okres jesienno-zimowy i finiszem sezonu budowlanego oraz regulacji stanu zapasów branży energetycznej - klienci zgromadzili wysokie zapasy przy zakładach, podano także.

Grupa PKP Cargo podała, że przewiozła w grudniu na polskim rynku 8,5 mln ton towarów, tj. o 6% mniej niż rok wcześniej. Narastająco w całym roku wynik ten wyniósł 107,2 mln ton (-3,2% r/r). Wykonana praca przewozowa w grudniu wyniosła 2,25 mld tkm (+0,5% r/r), a narastająco w całym roku 28,2 mld tkm (-1,2% r/r), podano w informacji.

PKP Cargo jest największym towarowym przewoźnikiem kolejowym w Polsce i drugim w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od października 2013 r.

(ISBnews)

d427rj1

Podziel się opinią

Share
d427rj1
d427rj1