Trwa ładowanie...
d5cylu8
d5cylu8

Grupa Polsat: Wpływ netto refinansowania na wynik brutto to 472 mln zł w III kw.

Warszawa, 21.09.2015 (ISBnews) - Cyfrowy Polsat  szacuje, że wykorzystanie pozyskanych środków z kredytu na spłatę zadłużenia będzie miało pozytywny wpływ netto na skonsolidowany wynik finansowy brutto grupy Polsat za III kw. 2015 r. w wysokości ok. 472 mln zł, podała spółka. 
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d5cylu8

"(...) operacje będą miały pozytywny wpływ netto na skonsolidowany wynik finansowy brutto Grupy Polsat za trzeci kwartał 2015 r. w wysokości ok. 472 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Wartości oraz informacje zamieszczone mają charakter szacunkowy, a ostateczne wartości, które zostaną opublikowane w skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy Polsat za trzeci kwartał 2015 roku, mogą się różnić od wartości zamieszczonych powyżej, czytamy również.

Spółka podkreśla, że opisane zdarzenie będzie miało charakter jednorazowy i niegotówkowy oraz nie będzie miało wpływu na działalność operacyjną Grupy Polsat.

d5cylu8

Cyfrowy Polsat poinformował, że w związku z zawarciem umów kredytowych podjął decyzję o wykorzystaniu pozyskanych środków na spłatę zadłużenia wynikającego z:

- umowy kredytów CP z dnia 11 kwietnia 2014 r., (...);
- umowy kredytów niepodporządkowanych z dnia 17 czerwca 2013 r., zawartej między Polkomtel sp. z o.o., Eileme 2 AB, Eileme 3 AB oraz Eileme 4 AB a konsorcjum polskich i zagranicznych banków oraz instytucji finansowych; oraz
- umowy dotyczącej warunków emisji przez Eileme 2 AB niepodporządkowanych obligacji senior notes o łącznej wartości nominalnej 542,5 mln euro oraz 500,0 mln USD z terminem zapadalności w 2020 r. z dnia 26 stycznia 2012 r., zawartej między Eileme 2 AB, Eileme 3 AB, Eileme 4 AB, Spartan Capital Holdings sp. z o.o. (którego następcą prawnym jest Polkomtel sp. z o.o.), Ortholuck Limited, a Citibank, N.A., London Branch, Citibank, N.A., New York Branch, Citigroup Global Markets Deutschland AG, podano także w komunikacie.

"W wyniku decyzji zarządu spółki opisanej powyżej, zgodnie z MSSF, ulegną zmianie przyszłe oczekiwane przepływy pieniężne, co przełoży się na wycenę zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji w sprawozdaniu skonsolidowanym Grupy Polsat za trzeci kwartał 2015 r." - czytamy także.

W I poł. 2015 r. spółka miała 475,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 230,3 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 4 798,2 mln zł w porównaniu z 2 469,2 mln zł rok wcześniej. EBITDA wyniosła 1873,6 mln zł wobec 990,9 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2015 r. wyniósł 358,4 mln zł wobec 136,8 mln zł zysku rok wcześniej.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel to zintegrowana grupa medialno-telekomunikacyjna kontrolowana przez Zygmunta Solorza Żaka.

(ISBnews)

d5cylu8

Podziel się opinią

Share

d5cylu8

d5cylu8